Ərizə

  • Neft və Qaz Sənayesi

    Neft və Qaz Sənayesi

    Onlar neft emalı zavodlarında, dəniz platformalarında və təbii qaz emalı zavodlarında kompressorlar, mühərriklər və hidravlik sistemlər kimi soyutma avadanlıqları üçün istifadə olunur.