Ərizə

  • Dəmiryolu Lokomotivləri və Yığma Texnologiyası

    Dəmiryolu Lokomotivləri və Yığma Texnologiyası

    Sənaye radiatorları adətən lokomotivlərdə olur.Lokomotivlər mühərrikləri və digər mexaniki komponentlər sayəsində əhəmiyyətli miqdarda istilik əmələ gətirir.Bu istiliyi dağıtmaq və lokomotivin həddindən artıq istiləşməsinin qarşısını almaq üçün radiatorlardan istifadə olunur.Lokomotivdəki radiator sistemi, adətən, soyuducunun dövr etdiyi, istiliyi mühərrikdən uzaqlaşdıran və onu ətrafdakı havaya buraxan bir sıra soyuducu qanadlardan və ya borulardan ibarətdir.Bu, optimal işləmə temperaturunu saxlamağa kömək edir və lokomotivin səmərəli işləməsini təmin edir.